Sõmeru Perearst

Telefon 32 20518
info@somerutervis.ee
Kooli 5 Sõmeru
Lääne-Virumaa

 

REGISTREERIMINE  TEL 32 20518

* Arsti või õe vastuvõtule tulekuks on vajalik eelregistreerimine  

* Koduvisiitide regisistreerimine kl 8 – 12

* Koduvisiidi vajalikkuse  otsustab arst telefonivestluse alusel.

*Vastuvõtule registreerimisel küsib õde teie nime, isikukoodi. ja

  kontaktandmeid.

* Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust, miks patsient

  tahab tulla vastuvõtule, näiteks: haigestumine; tõendi soov;

  retsepti pikendamine; jne

* Arsti vastuvõtuaeg on 20 min inimese kohta,

  kui soovite vastuvõtule tulla mitme pereliikmega, registreerige

  aeg igaühele